ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ toy ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/Β΄/ 22.12.2008) όλοι οι ανελκυστήρες θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τα νέα μέτρα.

Πιο συγκεκριμένα, όλοι οι ανελκυστήρες θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα ασφαλιστικά μέτρα που απαιτεί η νομοθεσία.

Η αναβάθμιση διαφέρει από ανελκυστήρα σε ανελκυστήρα. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας. Με μια επίσκεψη στο χώρο σας, αξιολογεί τις ανάγκες του παλιού συστήματός σας, ιεραρχεί τις προτεραιότητες αναβάθμισης του και να σας προτείνει τη βέλτιστη και οικονομικότερη λύση.

Όλα τα παραπάνω σύμφωνα πάντα με τον προϋπολογισμό σας και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελληνική Νομοθεσία.

Η Ευρωπαϊκή και η Ελληνική νομοθεσία επιβάλουν πλέον  την ενσωμάτωση διατάξεων ασφαλείας σε όλους τους παλαιούς ανελκυστήρες ώστε να είναι πιστοποιημένοι και να λειτουργούν με ασφάλεια.

Με την ανακαίνιση ενός παλαιού ανελκυστήρα μπορείτε να πετύχετε τα παρακάτω

  • Ασφάλεια των επιβατών του συστήματος
  • Βελτίωση της άνεσης των επιβατών
  • Ομαλή εκκίνηση χωρις θορύβους και τραντάγματα
  • Ισοστάθμιση στους ορόφους
  • Βελτίωση της αισθητικής του
CLOSE