ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των ανελκυστήρων από Ανεξάρτητο και Αναγνωρισμένο Οργανισμό είναι θεσμοθετημένος εδώ και δεκαετίες στις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες και από το 2000 στην Ελλάδα.

H πιστοποίηση των ανελκυστήρων δεν πρόκειται απλώς για τυπική νομική υποχρέωση. Αποτελεί μια ουσιαστική εξέταση της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας όλων των ασφαλιστικών διατάξεων για την προστασία των επιβατών και του συντηρητή. Η διαδικασία αυτή δεν πρέπει να συγχέεται με την τακτική του συντήρηση.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η επιθεώρηση – πιστοποίηση αφορά σε όλους τους ανελκυστήρες, νέους και παλιούς, εγκατεστημένους σε μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, μεγάλα ιδιωτικά έργα, χώρους χρήσης από ευρύ κοινό, βιομηχανικούς χώρους και πλοία.

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχων και πιστοποίησης ανελκυστήρων Tuv Hellas αναλαμβάνει την πιστοποίηση καινούργιων ανελκυστήρων, καθώς και τον περιοδικό έλεγχο  και πιστοποίηση των παλιών ανελκυστήρων.

Τα βήματα που ακολουθούνται

  • Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα από την εταιρεία μας ο πιστοποιημένος φορέας ελέγχου υποβάλλει τεχνική επιθεώρηση ασφαλής λειτουργίας
  • Εκδίδεται το πιστοποιητικό αρχικού ελέγχου
  • Μαζί με το πιστοποιητικό γίνεται σύσταση τεχνικού φακέλου και κατατίθεται στην εκάστοτε δημοτική αρχή και καταχωρείται στο μητρώο των ανελκυστήρων
  • Ο ανελκυστήρας αποκτά άδεια λειτουργίας και βιβλιάριο παρακολούθησης

Οσον αφορά τους ήδη εγκατεστημένους ανελκυστήρες  για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας πραγματοποιείται περιοδικός έλεγχος για την εξακρίβωση τυχόν ελλείψεων από την εγκατάσταση. Μετά την αποκατάσταση των ελλείψεων επανεκδίδεται πιστοποιητικό από τον εξουσιοδοτημένο φορέα και επαναλαμβάνεται η ανανέωση της άδειας λειτουργίας.

CLOSE